موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (۳) تاریخ سخنرانی:  ۲۵ مهر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه مدت صوت: ۲۲:۰۱محرم 94,مسجد جامع آهق,
صوت | شب سوم محرم ۱۳۹۴

موضوع سخنرانی: همراه با کاروان عشق (۳)

تاریخ سخنرانی:  ۲۵ مهر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مراغه

مدت صوت: ۲۲:۰۱

کلیدواژه ها: , ,