موضوع سخنرانی : همراه با کاروان عشق (۲) تاریخ سخنرانی :  ۲۴ مهر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی : مسجد جامع روستای آهق مراغه مدت صوت : ۲۲:۱۱محرم 94,مسجد جامع آهق,
صوت | شب دوم محرم ۱۳۹۴

موضوع سخنرانی : همراه با کاروان عشق (۲)

تاریخ سخنرانی :  ۲۴ مهر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی : مسجد جامع روستای آهق مراغه

مدت صوت : ۲۲:۱۱

کلیدواژه ها: , ,