موضوع سخنرانی: مسأله مطهرات تاریخ سخنرانی: ۱۵ آبان ۱۳۹۳ مکان سخنرانی: مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغه مدت صوت: ۰۸:۳۹محرم 93,هیئت امام حسن (ع) مراغه,مسجد امام حسن مجتبی (ع) مراغه,
صوت | شب دوازدهم محرم 1393

موضوع سخنرانی: مسأله مطهرات

تاریخ سخنرانی: ۱۵ آبان ۱۳۹۳

مکان سخنرانی: مسجد امام حسن (ع) شهرک امیر کبیر مراغه

مدت صوت: ۰۸:۳۹