آغاز سفرهای استانی دولت محترم تدبیر و امید را به فال نیک می گیریم، سفرهای استانی دولت باید متفاوت تر از سفرهای استانی دولت قبل باشد، یکی از اشکالاتی که به سفرهای استانی دولت قبل می توان وارد کرد، مصوبات بیشتر و عدم پیگیری مصوبات بود، به گونه ای که بسیاری از مصوبات پس از ۸ سال هم به پایان نرسید.حسن روحانی,سفرهای استانی,رئیس جمهور,
سفرهای استانی دولت تدبیر و امید باید متفاوت تر از سفرهای دولت قبل باشد

آغاز سفرهای استانی دولت محترم تدبیر و امید را به فال نیک می گیریم، سفرهای استانی دولت باید متفاوت تر از سفرهای استانی دولت قبل باشد، یکی از اشکالاتی که به سفرهای استانی دولت قبل می توان وارد کرد، مصوبات بیشتر و عدم پیگیری مصوبات بود، به گونه ای که بسیاری از مصوبات پس از ۸ سال هم به پایان نرسید.

علاوه بر آن باید دولت تدبیر و امید تلاش کند تا از هزینه این سفرها کاسته شود، هزینه هایی که بیت المال است و مسئولین به ذره ، ذره آن پاسخگو خواهند بود.

البته باید توجه داشت که نقص سفرهای دولت قبلی باید برطرف شده و ارتباط میان دولت و ملت تسریع شود ، مردم ایران اسلامی علاقمند مسئولین خدمتگذار خود هستند.

خبرگزاریها و سایت ها و رسانه ها باید از تخریب دولت دست بردارند، مردم از حرکات دشمن شاد کن خسته شده اند و نمی خواهند مجدداً طعم تلخ اختلافات را بچشند.