برخورد جدی با مزاحمین نوامیس مردمی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است ، امروز شاهد نوعی صریح گویی از سوی فرمانده محترم نیروی انتظامی بودیم ، سخنانی که باعث ایجاد رعب و وحشت در دل هنجار شکنان شده و امیدی بس زیبا برای مردم مومن و متعهد شده است.نیروی انتظامی,بدحجابی,
سخنان امروز سردار اشتری تحصین بر انگیز است

برخورد جدی با مزاحمین نوامیس مردمی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است ، امروز شاهد نوعی صریح گویی از سوی فرمانده محترم نیروی انتظامی بودیم ، سخنانی که باعث ایجاد رعب و وحشت در دل هنجار شکنان شده و امیدی بس زیبا برای مردم مومن و متعهد شده است.

هنجار شکنان در جامعه بسیار اندک هستند اما متاسفانه در برخی مواقع با مشاهده چنین صحنه های زننده موجب تألم خاطر متدینین می شود.

لذا کار ذاتی نیروی انتظامی این است که نظم را در جامعه برپا کرده و آمار جرم در جامعه به گونه ای کاسته شود که دیگر کسی جرأت هنجار شکنی در جامعه را نداشته باشد ، اغماض نباید در کار نیروی انتظامی وجود داشته باشد ، باید هدف همه ما ایجاد مدینه فاضله و سعی در تحقق آن باشد.

سخنان سردار اشتری فرمانده محترم نیروی انتظامی تحصین بر انگیز است ، لذا آنچه حقیر از سخنان ایشان برداشت نمودم این بود که توان همه نیروهای انتظامی در سراسر میهن اسلامی در راه برخورد با مزاحمین خواهد شد ، چرا که سخنان بسیار کوبنده و صریح بوده که در جای خود بسیار تحصین بر انگیز است.

کلیدواژه ها: , ,