پس از فراغت نماز در طول شبانه روز سجده شکر را بجای آوریم، آنچه که خدا برایمان ارزانی کرده جای شکر دارد، شکر یعنی سپاسگذاری از خدا بر آنچه برایمان مقدر کرده است، به محیط پیرامون خود توجه کنیم  همه نعمات پروردگارمان هست که به ما عطا فرموده، سلامتی، فرزند صالح، همسر نیکو و …بدانیم که اگر شکر گذار نعمات پروردگارمان باشیم، به آنچه که می خواهیم می رسیم. امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می فرمایند: سجْدَهُ الشُّکْرِ مِنْ ألْزَمِ السُّنَنِ وَ أوْجَبِها سجده شکر پس از هر نماز از بهترین و…
سجده شکر، بهترین سنت الهی

پس از فراغت نماز در طول شبانه روز سجده شکر را بجای آوریم، آنچه که خدا برایمان ارزانی کرده جای شکر دارد، شکر یعنی سپاسگذاری از خدا بر آنچه برایمان مقدر کرده است، به محیط پیرامون خود توجه کنیم  همه نعمات پروردگارمان هست که به ما عطا فرموده، سلامتی، فرزند صالح، همسر نیکو و …

بدانیم که اگر شکر گذار نعمات پروردگارمان باشیم، به آنچه که می خواهیم می رسیم.

امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می فرمایند:

سجْدَهُ الشُّکْرِ مِنْ ألْزَمِ السُّنَنِ وَ أوْجَبِها

سجده شکر پس از هر نماز از بهترین و ضرورى ترین سنّت ها است.

وسائل الشّیعه، جلد ۶، صفحه ۴۹۰.

کلیدواژه ها: , , , ,