یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوهى زیستن – اینها عبارهٌ اخراى یکدیگر است – این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدرى بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم – که هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است – باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخلاقى، باز پرداختن به سبک زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئلهى اساسى و…
سبک زندگی ایرانی – اسلامی موضوع مورد فعالیت MARAGHEHEI.IR

یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوهى زیستن – اینها عبارهٌ اخراى یکدیگر است – این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدرى بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم – که هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است – باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخلاقى، باز پرداختن به سبک زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئلهى اساسى و مهمى است.

(مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳)

با توجه به اهمیت موضوع شیوه زیستن و به عبارت دیگر سبک زندگی ایرانی، اسلامی و تاکید فراوان مقام معظم رهبری و دلسوزان این عرصه، پایگاههای مرتبط با MARAGHEHEI.IR این مهم را مورد توجه قرار داده و زین پس همه محتواهای تولیدی حول محور سبک زندگی اسلامی و تلاش برای تحقق آن در جامعه خواهد بود، بی شک برای تحقق هر مساله ای در جامعه از کمک نخبگان آن عرصه بی نیاز نیستیم، لذا همه بزرگواران و علاقمندان می توانند پیشنهادات خویش را از طریق صفحات ارتباط با ما در سایت و شبکه های پیام رسان و اجتماعی برایمان ارسال نمایند.

امیدواریم بتوانیم قدمی برای تحقق سبک زندگی اسلامی برداریم.

کلیدواژه ها: ,