پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام زکات,اجکام زکات فطره,زکات فطریه جنین,
زکات فطره جنین

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا فطریه روزه بر جنین داخل رحم مادر واجب است یا بر زنی که باردار است؟

پاسخ: جنین تا متولد نشده زکات فطره ندارد ولی زنی که باردار است زکات فطره او بر کسی که زن به هنگام غروب شب عید فطر، نان خور او محسوب می‌شود، واجب است.