بالاترین گناهانی که انسان مرتکب آن می شود به وسیله زبان صورت می گیرد، از امام زین العابدین (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: بدرستى که زبان آدمى هر روز بر اندام هاى او سرکشى مى کند، آنگاه مى گوید: چگونه صبح کردید، حالتان چطور است؟ آنها مى گویند: خوب است؛ اگر تو ما را واگذارى!و مى گویند الله الله را در حق ما مراعات کن و آن را قسم مى دهند و مى گویند: همانا ما بوسیلۀ تو پاداش داده مى شویم و به سبب تو، مؤاخذه خواهیم شد(۱).چه بسا انسان نمی تواند جلوی زبان خود را بگیرد و این زبان او را مرتکب گناه می…
زبان عامل گناهان فراوان

بالاترین گناهانی که انسان مرتکب آن می شود به وسیله زبان صورت می گیرد، از امام زین العابدین (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: بدرستى که زبان آدمى هر روز بر اندام هاى او سرکشى مى کند، آنگاه مى گوید: چگونه صبح کردید، حالتان چطور است؟ آنها مى گویند: خوب است؛ اگر تو ما را واگذارى!و مى گویند الله الله را در حق ما مراعات کن و آن را قسم مى دهند و مى گویند: همانا ما بوسیلۀ تو پاداش داده مى شویم و به سبب تو، مؤاخذه خواهیم شد(۱).

چه بسا انسان نمی تواند جلوی زبان خود را بگیرد و این زبان او را مرتکب گناه می کند، اگر بتوانیم جلوی زبان را بگیریم والله که از شر همه بدی ها و گناهان به دور خواهیم بود، در حدیثی نورانی از آقا رسول الله (صلی الله علیه و آله) وارد شده است که: هر که از شرّ زبان و شکم و شهوتش محفوظ بماند ، از همه بدى ها محفوظ مانده است(۲).

اگر مردی زبانت را نگه دار

زکذب و غیبت و بهتان و آزار

پی نوشت:

۱. بحارالانوار: جلد ۷۱، صفحه ۲۷۸؛ عن الثمالى عن على بن الحسین علیهما السلام قال ، ان السان ابن آدم یشرف کل یوم على جوارحه فیقول : کیف اصبحتم ؟ فیقولون بخیر ان ترکتنا و یقولون: الله الله فینا و یناشدونه و یقولون انما نثاب بک و نعاقب بک.

۲. . شُعب الإیمان: جلد ۴، صفحه ٣۶١؛ مَن وُقِیَ شَرَّ لَقلَقِهِ وقَبقَبِهِ وذَبذَبِهِ، فَقَد وُقِیَ الشَّرَّ کُلَّهُ.

کلیدواژه ها: , ,