بحث خود را با ارائه توضیحاتی پیرامون مسأله ریا پیش می بریم، در مطالب گذشته به نمود ریا در قرآن کریم اشاراتی داشتیم، در حال حاضر نیز به بررسی ریاکاران از دیدگاه قرآن کریم می پردازیم، همچنین در دو مطلب گذشته به دو نمونه ای از معرفی افراد ریاکار از قرآن کریم اشاره نمودیم، ادامه بحث را پیش می گیریم.ریا شرک خفی,بلاغ,
ریا، شرک خفی (۶)

بحث خود را با ارائه توضیحاتی پیرامون مسأله ریا پیش می بریم، در مطالب گذشته به نمود ریا در قرآن کریم اشاراتی داشتیم، در حال حاضر نیز به بررسی ریاکاران از دیدگاه قرآن کریم می پردازیم، همچنین در دو مطلب گذشته به دو نمونه ای از معرفی افراد ریاکار از قرآن کریم اشاره نمودیم، ادامه بحث را پیش می گیریم.

 

۲-۳- منفاقان

قرآن کریم منافقان را جزء افراد ریا کار معرفی می کند، آنجا که می فرماید: إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یخَدِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَدِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلى الصلَوهِ قَامُوا کُسالى یُرَاءُونَ النَّاس وَ لا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِیلاً(۱)؛ منافقان می خواهند خدا را فریب دهند در حالى که او آنها را فریب می دهد و هنگامى که به نماز ایستند از روى کسالت می ایستند ، در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکى یاد نمی نمایند.

در این آیه و آیه پس از آن(۲)، خداوند متعال به ۵ ویژگی منافقان اشاره می کند، که مهمترین صفت منافقان به اقتضای مطلب ما، بحث ریا در عمل منافقان هست، منافقان زمانی که به نماز می ایستند از روی کسالت بوده تا در میان مردم ریا کنند در حالی که اثری از یاد خدا در عملشان وجود ندارد.

 

پی نوشت ها:

۱) سوره نساء، آیه ۱۴۲.

۲)همان، آیه ۱۴۳.

کلیدواژه ها: , ,