موضوع سخنرانی: رضا و تسلیم در برابر خواست پروردگار تاریخ سخنرانی: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با پنجمین روز محرم مدت صوت: ۰۹:۰۱                 مکان سخنرانی: مسجد جامع آهقمحرم 98,مسجد جامع آهق,
صوت | روز سوم عزاداری محرم ۱۳۹۸

موضوع سخنرانی: رضا و تسلیم در برابر خواست پروردگار

تاریخ سخنرانی: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با پنجمین روز محرم

مدت صوت: ۰۹:۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق

کلیدواژه ها: , ,