پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام روزه,روزه استیجاری,
روزه ی استیجاری در یوم الشک

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اگر روز آخرماه شعبان را روزه ی استیجاری بگیرم و بعد معلوم شود اول رمضان بوده، آیا جزء روزه ی رمضان محسوب می شود، یا باید قضای آن را بجا آورم؟

پاسخ: اگر بعد از اذان مغرب معلوم شود ماه رمضان بوده، روزه ی ماه رمضان و برای خودتان محسوب می شود و اگر در بین روز معلوم شود، باید برای خودتان و به نیت روزه ی ماه رمضان ادامه روزه را بگیرید و صحیح است.

کلیدواژه ها: , ,