پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: همان طور که مستحضرید شخصی که روزه واجب دارد نمی‌‌تواند روزه مستحب بگیرد. حال اگر شخصی مثلاً در یکی از ایام ماه رجب روزه مستحبی بگیرد و بعد متوجه شود که روزه قضای واجب به گردنش بوده و بر اثر فراموشی و غفلت روزه مستحبی گرفته، آیا روزهایی را که روزه مستحبی گرفته برایش به جای روزه واجب منظور می‌شود یا خیر؟ بطور کلی…
روزه مستحبی شخصی که روزه واجب دارد

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: همان طور که مستحضرید شخصی که روزه واجب دارد نمی‌‌تواند روزه مستحب بگیرد. حال اگر شخصی مثلاً در یکی از ایام ماه رجب روزه مستحبی بگیرد و بعد متوجه شود که روزه قضای واجب به گردنش بوده و بر اثر فراموشی و غفلت روزه مستحبی گرفته، آیا روزهایی را که روزه مستحبی گرفته برایش به جای روزه واجب منظور می‌شود یا خیر؟ بطور کلی کسی که روزه واجب به گردن دارد و روزه مستحبی بگیرد روزه‌اش باطل است یا خیر؟

پاسخ: کسی‌ که روزه قضا دارد، روزه مستحبی او باطل بوده و در فرض سؤال، بجای روزه قضا محسوب نمی‌شود البته اگر تا پایان روز و هنگام افطار یادش نیاید که روزه قضا برگردنش بوده، ثواب روزه مستحبی را خواهد برد.