پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. احکام روزه,احکام دانشجویی,احکام روزه مسافر,
روزه دانشجو در مسافرت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.


سوال: بنده دانشجویی هستم که در طول ایام سال یک روز در شهر محل تحصیل اقامت دارم و یک روز در شهر محل تولد حکم نماز و روزه بنده چیست؟

پاسخ: دانشجویان عزیز طبق نظر مرجع تقلید درخواستی شما که حضرت آیت ا… خامنه ای می باشد ، در سفر اول و دوم نمازشان شکسته است و نباید روزه بگیرند ، ولی از سفر سوم نمازشان کامل و روزه شان صحیح است.