متاسفانه در روز یکشنبه ۲۱ دی ماه سال جاری شاهد اتفاقات ناگواری در مجلس شورای اسلامی بودیم که موجبات وهن وکلای ملت به خصوص مجلس شورای اسلامی شد.علی مطهری,مجلس شورای اسلامی,
رفتار نمایندگان مجلس در روز یکشنبه لایق وکلای مردم ایران نبود

متاسفانه در روز یکشنبه ۲۱ دی ماه سال جاری شاهد اتفاقات ناگواری در مجلس شورای اسلامی بودیم که موجبات وهن وکلای ملت به خصوص مجلس شورای اسلامی شد.

کاری که در مجلس صورت پذیرفت ، کار افراد شایسته نبود ، ملت باید در انتخاب نمایندگان و وکلای خود تمام دقت خود را متمرکز کرده و در مجلس آینده به افرادی که لیاقت نشستن در این صندلی را دارد انتخاب نمایند.

قبلا هم بیان کردم که هدف من دفاع و یا رد مطالب و یا شخصیت دکتر علی مطهری نیست ، بلکه رعایت اصول نمایندگی هست ، تریبون مجلس ، سخنان مردم را به گوش همه می رساند ، بهتر بود نمایندگان مجلس به نطق دکتر مطهری به طور کامل گوش فرا می دادند سپس با متانت کامل درصدد پاسخگویی به آن بودند.

نطق دکتر مطهری سراسر پر بود از بیان مسائل و دغدغه های مردم ایران اعم از مشکلات اجتماعی و … که در پایان اشاره به ماجرای ۹ دی ماه سال ۸۸ داشتند ، البته قبلا هم بیان کردم که استفاده از واژه یوم الشیطان ، اهانت به درایت ملت ایران است و در این زمینه به نظرم دکتر مطهری باید از مردم ایران  عذر خواهی کرده و به قول معروف حرف خود را پس بگیرد.