در چند مطلب گذشته به مطالبی درباره حقوق مردان نسبت به زنان اشاره ای داشتیم، از این مطلب به بعد قصد داریم به مواردی در باب رعایت حقوق زن نسبت به مرد توضیحاتی را بیان کنیم.۲– حقوق زنان نسبت به مردان وظایف مرد نسبت به زن را می توان در دوبخش وظایف حقوق و وظایف اخلاقی دسته بندی و بیان نمود. ۲-۱- وظایف حقوق زنان نسبت به مردان الف: وظایف مالی و پرداخت نفقه تهیه خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم آرایشی و زینتی، لوازم اولیه زندگی، مدوای بیماری زن(۱) در در حد متعارف زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن و شان…
رعایت حقوق در زندگی زناشویی (۵)

در چند مطلب گذشته به مطالبی درباره حقوق مردان نسبت به زنان اشاره ای داشتیم، از این مطلب به بعد قصد داریم به مواردی در باب رعایت حقوق زن نسبت به مرد توضیحاتی را بیان کنیم.

۲– حقوق زنان نسبت به مردان

وظایف مرد نسبت به زن را می توان در دوبخش وظایف حقوق و وظایف اخلاقی دسته بندی و بیان نمود.

۲-۱- وظایف حقوق زنان نسبت به مردان

الف: وظایف مالی و پرداخت نفقه

تهیه خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم آرایشی و زینتی، لوازم اولیه زندگی، مدوای بیماری زن(۱) در در حد متعارف زمان،‌ مکان و موقعیت متناسب زن و شان اجتماعی از وظایف مرد می باشد، البته اگر خدمتکار در شان و منزلت زن باشد مرد باید خدمتکاری را در اختیار زن قرار دهد.

ب: وظایف زناشویی و هم بستری مرد، نسبت به زن

 فقها معتقدند حق زن بر شوهر این است که اگر زن باکره است، پس از عروسی، ‌هفت شب را نزد او بماند و اگر ثبیه باشد سه شب و پس از آن اگر دارای یک زن است،‌ باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه شب دیگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن است، باید نزد هر یک شبی را از چهار شب بگذراند(۲)

در مساله نزدیکی جنسی شوهر مکلف است، هر چهار ماه یک بار با زن خود نزدیکی جنسی نماید و این از حقوق زن محسوب می‌شود.

 

پی نوشت ها:

۱) بیشتر فقها، این را از وظایف مرد نمی‌دانند. کتاب حقوق مدنی، ص ۳۴۳.

۲) این دیدگاه‌ مشهور است در قبال دیدگاه دیگر که می‌گوید، معیار دوری نکردن است. همان، ص ۴۴۶.