در دو مطلب گذشته به مطالبی درباره حقوق مردان نسبت به زنان اشاره ای داشتیم، در این مطلب بحث گذشته را پیش می گیریم.۱-۳- شوهر داری خوب یکی دیگر از انتظاراتی که مرد از همسر خود دارد، شوهر داری خوب است، ابتدا مفهوم شوهرداری خوب را از نظر دین مبین اسلام بیان می داریم. از نظر اسلام شوهرداری خوب این است که مردم با وجود همسرش هرگز احساس وجود زن دیگری را در کنار خود نکند، این نیاز هم باید از لحاظ عاطفی و احساسی و هم از لحاظ جنسی تامین شود. زن باید همسر خود را به عنوان مرد بپذیرد و برای شناخت دنیای مردانه…
رعایت حقوق در زندگی زناشویی (۳)

در دو مطلب گذشته به مطالبی درباره حقوق مردان نسبت به زنان اشاره ای داشتیم، در این مطلب بحث گذشته را پیش می گیریم.

۱-۳- شوهر داری خوب

یکی دیگر از انتظاراتی که مرد از همسر خود دارد، شوهر داری خوب است، ابتدا مفهوم شوهرداری خوب را از نظر دین مبین اسلام بیان می داریم.

از نظر اسلام شوهرداری خوب این است که مردم با وجود همسرش هرگز احساس وجود زن دیگری را در کنار خود نکند، این نیاز هم باید از لحاظ عاطفی و احساسی و هم از لحاظ جنسی تامین شود.

زن باید همسر خود را به عنوان مرد بپذیرد و برای شناخت دنیای مردانه او دانش و آگاهی خود را افزایش دهید، فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، علی(علیه السلام) را خوب می‌شناخت و بر روحیات او مشرف بود. در شرایطی که دیگران علی(ع) را درک نمی‌کردند و از جلوه‌های رفتاری وی سوء برداشت می‌نمودند ، این همسرگرامی وی بود که او را می‌شناخت و برای دیگران رفع ابهام می‌کرد.

یکی دیگر از جلوه های شوهر داری خوب عدم تقاضای نامتعارف از مرد هست، اگر زن تقاضایی نامتعارف که مرد توان انجام آن را ندارد، بکند مرد احساس نوعی سرشکستگی می کند و این رفتار روح مرد را خواهد آزرد.

رای زن بزرگترین موفقیت وارزش این است که در شئون گوناگون زندگی، خشنودی همسرش را به دست آورد و ازهرگونه عملی که موجب ناراحتی شوهر می گردد پرهیز نماید. پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: جهاد زن، خوب شوهرداری است (۱) زن برای اینکه بتواند در این جهاد پیروزمند باشد باید تمام سعی و تلاش خود را بکار گیرد تا خانه رامحل آرامش مرد قرار دهد.

شوهرداری حضرت زهرای مرضیه (سلام اللّه علیها) بهترین الگو برای زنان مسلمان است. رفتار حضرت زهرا (سلام اللّه علیها) با شوهر در عالی ترین مرحله صفا و مهربانی بود، نه تنها هرگز خاطر شوهر را نرنجاند بلکه یاوری مهربان برای او بود.

 

پی نوشت ها:

۱) مستدرک ج ۸، ص ۸ و بحار، ج۱۰، ص ۹۸.