در چند روز گذشته و با ارسال یازده مطلب درباره رعایت حقوق در زندگی زناشویی، مسائلی را خدمت بزرگواران بیان داشتیم، در این مطلب که مطلب پایانی ما درباره رعایت حقوق در زندگی زناشویی هست، می خواهیم جمع بندی مطالب را بیان کنیم.گفتیم که عمده ترین مشکلی که بنیان خانواده ها را تهدید می کند و گاهاً موجب فروپاشی آن می شود، عدم آگاهی از حقوق خود و دیگران هست، پر واضح است اگر همه به حقوق همدیگر آشنایی داشته باشند درصدد رعایت آن خواهند بود، اگر مرد و زن در زندگی زناشویی به حقوق و وظایف خود واقف باشند با رعایت…
رعایت حقوق در زندگی زناشویی (۱۲)

در چند روز گذشته و با ارسال یازده مطلب درباره رعایت حقوق در زندگی زناشویی، مسائلی را خدمت بزرگواران بیان داشتیم، در این مطلب که مطلب پایانی ما درباره رعایت حقوق در زندگی زناشویی هست، می خواهیم جمع بندی مطالب را بیان کنیم.

گفتیم که عمده ترین مشکلی که بنیان خانواده ها را تهدید می کند و گاهاً موجب فروپاشی آن می شود، عدم آگاهی از حقوق خود و دیگران هست، پر واضح است اگر همه به حقوق همدیگر آشنایی داشته باشند درصدد رعایت آن خواهند بود، اگر مرد و زن در زندگی زناشویی به حقوق و وظایف خود واقف باشند با رعایت آن نکات، زندگی به دور از کینه خواهند داشت.

در مسیر پر فراز و نشیب زندگی مردان دارای حقوقی هستند، همچنین زنان نیز دارای حقوق دیگری هستند که باید حقوق هر دوی آنها از هر دو طرف رعایت شود تا جلوی تزلزل زندگی گرفته شود، همچنین به حقوق مشترک هم اشاره ای داشتیم.

بیان کردیم که اولین حقوق مردان نسبت به زنان، اطاعت هست، یعنی اینکه زن وظیفه دارد تا از همسر خود اطاعت کند، در دومین حقوق مردان نسبت به زنان بیان کردیم که زن باید از شوهر خود تمکین کند، حال این تمکین چه در مسائل جنسی باشد و چه در مسئله بیرون رفتن و اجازه خواستن، از سومین حقوق مردان نسبت به زنان ، شوهر داری خوب بود، زن باید تمام حرفه ها را برای شوهرداری خوب به کار گیرد تا زندگی دارای آرامش روحی و روانی را برای خود و خانواده اش تامین کند، در بیان آخرین حقوق از حقوق مردان نسبت به زنان گفتیم که زن باید دارای اخلاق نیکو باشد.

در بخش دوم از مبحثمان، حقوق زنان نسبت به مردان را بیان کردیم و گفتیم که حقوق زنان نسبت به مردان دارای دو بخش هست، بخش اول مسائل حقوقی اعم از پرداخت نفقه و تهیه پوشاک و خوراک و … و در بخش دوم وظایف اخلاقی که از وظایف مهم بوده است را بیان کردیم.

در بخش سوم بحثمان به حقوق مشترک زن و مرد اشاره کردیم،حقوقی که هم حق زن هست و هم حق مرد که باید متقابلاً از سوی هر دو رعایت شود، حقوقی از جمله حسن خلق، حسن معاشرت، جلب توجه همسر، وفاداری و مشارکت در تربیت فرزندان که امید است با آگاهی و رعایت همه موارد یاد شده زندگی ها به دور از تلخی و مطابق با سبک زندگی ایرانی_اسلامی باشد، انشاءلله.