گزارش تصویری دیدار با خانواده شهید اسمعلی ساعی در روستای آهق مراغهشهید اسمعلی ساعی,دیدار با خانواده شهدا,دهه فجر 94,
دیدار با خانواده شهید اسمعلی ساعی

گزارش تصویری دیدار با خانواده شهید اسمعلی ساعی در روستای آهق مراغه