موضوع سخنرانی: دوری از حب دنیا تاریخ سخنرانی: ۲۱ آبان ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق مدت صوت: ۲۹:۰۲حب دنیا,مسجد جامع آهق,
صوت | دوری از حب دنیا

موضوع سخنرانی: دوری از حب دنیا

تاریخ سخنرانی: ۲۱ آبان ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع روستای آهق

مدت صوت: ۲۹:۰۲

کلیدواژه ها: , ,