رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: خلال کنید، چرا که دهان را تمیز مى‏ کند و مایه سلامت لثه است. اصول کافى، جلد ۶، صفحه ۳۷۶احادیث بهداشتی,خلال دندان,دهان تمیز,دندان,
دندانهایتان را خلال کنید…

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

خلال کنید، چرا که دهان را تمیز مى‏ کند و مایه سلامت لثه است.

اصول کافى، جلد ۶، صفحه ۳۷۶