close
دانلود آهنگ جدید
دعوت به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس
روز جهانی قدس ، روز اعلام انزجار از قدرتهای پوشالی ضد بشریت است ، اعلام این روز از سوی حضرت امام خمینی (ره) نوید بخش پیروزی مسلمین بر کفر است.همه مسلمانان باید از ظرفیت های موجود در روز قدس برای نابودی رژیم پوچ و جعلی اسرائیل استفاده کنند ، همه ملت ها باید بدانند که رژیم غاصب اسرائیل منشاء جنگ های فراوان در مناطق مختلف جهان به خصوص در کشورهای منطقه خاورمیانه است. مبارزه با این رژیم ، مبارزه ای واجب است ، باید تا محو شدن این غده سرطانی تلاش کرد ، ما مسلمین با لبیک گویی به پیام انقلابی حضرت امام خمینی…
دعوت به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس

روز جهانی قدس ، روز اعلام انزجار از قدرتهای پوشالی ضد بشریت است ، اعلام این روز از سوی حضرت امام خمینی (ره) نوید بخش پیروزی مسلمین بر کفر است.

همه مسلمانان باید از ظرفیت های موجود در روز قدس برای نابودی رژیم پوچ و جعلی اسرائیل استفاده کنند ، همه ملت ها باید بدانند که رژیم غاصب اسرائیل منشاء جنگ های فراوان در مناطق مختلف جهان به خصوص در کشورهای منطقه خاورمیانه است.

مبارزه با این رژیم ، مبارزه ای واجب است ، باید تا محو شدن این غده سرطانی تلاش کرد ، ما مسلمین با لبیک گویی به پیام انقلابی حضرت امام خمینی (ره) در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و با اعلام انزجار از این رژیم غاصب و هم پیمانانش روحیه ای جدید به نیروهای حافظ منافع مسلمین در منطقه خواهیم شد.