امیرالمومنین علی علیه السلام: بادِرِ الْفُرْصَهَ قَبْلَ اَنْ تَکُونَ غُصَّهً فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که اندوهى گلوگیر شود. نهج البلاغه: ن ۳۱، ص ۹۳۱
در ایام عید فرصت را خلق کنیم…

امیرالمومنین علی علیه السلام:
بادِرِ الْفُرْصَهَ قَبْلَ اَنْ تَکُونَ غُصَّهً
فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که اندوهى گلوگیر شود.

نهج البلاغه: ن ۳۱، ص ۹۳۱

کلیدواژه ها: , , ,