پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.یارانه نقدی,هدفمندی یارانه ها,انصراف از دریافت یارانه,
دریافت یارانه نقدی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا دریافت یارانه نقدی برای افراد غیر نیاز مند حرام است؟
پاسخ: در وحله اول دریافت یارانه نقدی حق مسلم تمام ملت می باشد اما در شرایط فعلی که برخی از برادران و خواهران دینی در کشور اسلامی با مشکلات عدیده اقتصادی به خصوص در بحث درمان و تهیه دارو دست و پنجه نرم می کنند لذا انصراف افرادی که نیازمند نیستند اولی و ارجح می باشد.