پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام بانکها,سود بانکی,
دریافت سود غیر متعارف از شرکت خارجی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: حکم شرعی گرفتن سود زیاد از شرکت‌های خارجی چیست؟

پاسخ: گرفتن سود پول (ربا) از کافر اشکالی ندارد، مشروط به این که این امر خلاف مقررات نباشد.

کلیدواژه ها: , ,