پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: در ایام حیض اگر غسل جنابت بر ما واجب شود می توانیم  قرآن بخوانیم؟ پاسخ: قران خواندن اشکال ندارد؛ مگر خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد که حرام است، البته اینکه می‌گویند خواندن بیشتر از هفت آیه مکروه است، منظور از مکروه بودن ، قرآن خواندن به این معناست که ثوابش کمتر است؛ نه اینکه اصلا نخوانید بهتر باشد، پس خواندن…
خواندن قرآن در حال حیض و جنابت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: در ایام حیض اگر غسل جنابت بر ما واجب شود می توانیم  قرآن بخوانیم؟

پاسخ: قران خواندن اشکال ندارد؛ مگر خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد که حرام است، البته اینکه می‌گویند خواندن بیشتر از هفت آیه مکروه است، منظور از مکروه بودن ، قرآن خواندن به این معناست که ثوابش کمتر است؛ نه اینکه اصلا نخوانید بهتر باشد، پس خواندن قرآن بجز ۴ سوره ای که سجده واجب دارد بهتر از نخواندن است.