پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکم خمس,سرباز,خمس حقوق,
خمس حقوق سرباز

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا به حقوقی که سرباز در سربازیِ خود دریافت کرده، خمس تعلّق می گیرد؟

پاسخ: هر درآمدی که در مقابل کار باشد، و تا سر سال خمسی در امور زندگی مصرف نشود، خمس دارد.

کلیدواژه ها: , , ,