آنچه امروز مشهود است، خلأهای اقتصادی است. بیکاری جوانان تحصیل کرده یک حفره است که باید آن را رفع کرد. ما از وضع مردم در بخش‌های مختلف کشور مطلع می‌شویم که از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند؛ صاحب ‌نظران اقتصادی، مشکل عمده را در رکود و بیکاری می‌بینند، حق هم با آنهاست. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی – ۹۶/۱/۱ احسن الحال,بیانات رهبری,پیام رهبری,اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال,
خلأهای اقتصادی

آنچه امروز مشهود است، خلأهای اقتصادی است. بیکاری جوانان تحصیل کرده یک حفره است که باید آن را رفع کرد. ما از وضع مردم در بخش‌های مختلف کشور مطلع می‌شویم که از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند؛ صاحب ‌نظران اقتصادی، مشکل عمده را در رکود و بیکاری می‌بینند، حق هم با آنهاست.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی – ۹۶/۱/۱