وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّـهَ کانَ عَلَیکمْ رَقِیبًانوروز 96,احسن الحال,
خدا مراقب است

وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّـهَ کانَ عَلَیکمْ رَقِیبًا

بترسید از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می‌کنید و از قطع خویشاوندی‌ها پروا کنید که خدا مراقب شما است.

سوره مبارکه نساء – آیه 1

کلیدواژه ها: , ,