پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه وآله وسلم) فرمود: همانا خداوند دوست می‌دارد انسان با حیاء و عفیف را و دشمن می‌دارد انسان بد زبان و بسیار سؤال‌کننده را. بحارالأنوار، جلد ۷۱، صفحه ۲۷۰.
خدا انسان با حیا را دوست دارد…

پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه وآله وسلم) فرمود:

همانا خداوند دوست می‌دارد انسان با حیاء و عفیف را و دشمن می‌دارد انسان بد زبان و بسیار سؤال‌کننده را.

بحارالأنوار، جلد ۷۱، صفحه ۲۷۰.

کلیدواژه ها: , , , ,