پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید. احکام عزاداری,قمه زنی,
حکم قمه زنی

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا قمه زنی اشکال دارد، از لحاظ اعتقادی بفرمائید؟

پاسخ: قمه زنی یک بدعت است و کسانیکه در صبح روز عاشورا قمه زنی می کنند ، از فتوای مراجع تقلید روی برگردانده و مرتکب حرام شده اند.

قمه زنی موجب وهن اسلام در مجامع بین المللی شده است و از نظر دین مبین اسلام اگر عملی باعث وهن اسلام و عدم گرایش ملت ها به اسلام شود حرام است ، در ثانی قاعده لاضرر در اسلام می گوید که نه به خودت ضرری برسان و نه به دیگران ، با عمل قمه زنی انسان به نفس خود ضرر می رساند و علاوه برآن اگر چنین عملی در اذهان عمومی باشد باعث رعب و وحشت زنان و کودکان شده و علاوه بر ضرر به نفس به دیگران نیز ضرر رسانده است.

قمه زنی خلاف است و بدعتی بیش نیست که به اسلام وارد شده است.

کلیدواژه ها: , ,