پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام نماز,شکستن نماز,
حکم شکستن نماز در حال ضرورت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: در بیمارستان ارتش به عنوان مسئول تکنسین برق مشغول هستم، هنگامی که در حال اقامه نماز هستم برق قطع می شود، آیا مجاز به شکستن نماز هستم؟

پاسخ: در حالت اضطرار شکستن نماز اشکال ندارد.

کلیدواژه ها: , ,