پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام اعتکاف,لباس غصبی,
حکم اعتکاف در صورت غصبی بودن لباس معتکف

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: اگر لباس معتکف غصبی باشد اعتکاف او چه حکمی دارد؟

پاسخ: غصبى بودن لباس ضررى به اعتکاف نمى زند.

کلیدواژه ها: , ,