متاسفانه عربستان سعودی در روز گذشته با چراغ سبز کشورهای غربی به یمن حمله کرده است ، ما برآشفته از این هستیم که چرا باید عربستان سعودی منافع کشورهای غربی را در منطقه ما دنبال کند به گونه ای که آمریکا در همین منطقه از ایران ترس و واهمه دارد.عربستان سعودی,یمن,حمله نظامی,
حمله نظامی عربستان سعودی به یمن مسلمان کشی است

متاسفانه عربستان سعودی در روز گذشته با چراغ سبز کشورهای غربی به یمن حمله کرده است ، ما برآشفته از این هستیم که چرا باید عربستان سعودی منافع کشورهای غربی را در منطقه ما دنبال کند به گونه ای که آمریکا در همین منطقه از ایران ترس و واهمه دارد.

حمله نظامی عربستان تنش جدیدی در منطقه ایجاد می کند که باز عاقبت این تنش دامن گیر عربستان خواهد شد ، اکنون آمریکا در منجلاب حملات و لشکرکشی های خود به عراق و افغانستان گیر کرده است.

عربستان نباید به جنگ میان مسلمانان دامن بزند ، تمام کشورهای منطقه نیز باید در خروج از بحران به وجود آمده کمک کنند تا نا آرامی جدیدی در منطقه ایجاد نشود.

بحران های ایجاد شده در منطقه منافع آمریکایی ها را رقم خواهد زد ، چون آمریکا و صهیونیسم جهانی در حال سقوط هستند و باید منافع خود را از طرق مختلفی از جمله به دست آوردن طلای سیاه کشورهای عربی به دست آورند تا از سراشیبی سقوط نجات یابند.