در روزهای گذشته متاسفانه باز هم شاهد حادثه ناگوار در شهر شیراز بودیم ، که جمعی از دانشجو نماها به نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حمله کرده اند ، چنین حادثه هایی محکوم است و با امنیت کشور منافات دارد.علی مطهری,مجلس شورای اسلامی,
حمله به دکتر مطهری کار نسنجیده بوده است

در روزهای گذشته متاسفانه باز هم شاهد حادثه ناگوار در شهر شیراز بودیم ، که جمعی از دانشجو نماها به نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حمله کرده اند ، چنین حادثه هایی محکوم است و با امنیت کشور منافات دارد.

اینکه نماینده ای در مجلس شورای اسلامی و یا در یکی از سخنرانی های خود به موردی از موارد مم کشور اسلامی انتقاد کند و یا حتی پیشنهادی در زمینه های مختلف ارائه کند ، گرو کشی خیابانی لازم نیست ، حال اینکه چنین عملی صورت گرفته باید تلاش شود تا حادثه رخ داده در نطفه خفه شود اگر این موارد را به خود واگذار نمایند در آینده نیز به سایر مسئولین توسط اوباش خیابانی حمله خواهد شد.

ماجرای رخ داده باید ریشه یابی شود البته با مجریان چنین حملاتی باید برخورد شود ، اما اینکه علی مطهری در مواردی از موارد مملکت اظهار نظر نموده است ، کارشناسی باید برخورد شود و اگر مشکلی در دیدگاه دارد ریشه یابی شده و مذاکره و حتی مناظره صورت بگیرد نه اینکه عده ای اراذل حمله ور شوند و موجب اثرات ضد انسانی شوند.

عده ای دایه دلسوزتر از مادر شده اند و تحمل شنیدن حرف مخالف را ندارند ، این بیان حقیر به این معنی نیست که علی مطهری دیدگاه خوبی در برابر فتنه دارد و تایید می کنم چنین نیست ، اما حمله خیابانی کار نسنجیده و احمقانه بوده است.