حجت الاسلام عظیمی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی امروز با حضور در روستای آهق در منزل حجت الاسلام مظلومی حضور یافت.
حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در روستای آهق

حجت الاسلام عظیمی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی امروز با حضور در روستای آهق در منزل حجت الاسلام مظلومی حضور یافت.