مرگ یکی از بزرگترین رویدادهایی است که هر یک از مخلوقات، خواه ناخواه با آن مواجه خواهند شد، هنگامی که این اتفاق بزرگ به وقوع پیوست نزدیکان و آشنایان طبق مراسم خاصی جنازه فرد را به خاک سپرده و با این عمل  از اجر معنوی برخوردار می‌شوند.حضور در تشییع جنازه مومن علاوه بر آثار معنوی که دارد، انسان را به یاد مرگ می برد و این اساسی ترین فایده حضور در تشییع جنازه انسان مومن است. امام جعفر صادق علیه السلام درباره اثر معنوی حضور در تشییع جنازه مومن می فرمایند: أَوَّلُ مَا یُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ…
حضور در تشییع جنازه مقدمه ای برای آمرزیده شدن

مرگ یکی از بزرگترین رویدادهایی است که هر یک از مخلوقات، خواه ناخواه با آن مواجه خواهند شد، هنگامی که این اتفاق بزرگ به وقوع پیوست نزدیکان و آشنایان طبق مراسم خاصی جنازه فرد را به خاک سپرده و با این عمل  از اجر معنوی برخوردار می‌شوند.

حضور در تشییع جنازه مومن علاوه بر آثار معنوی که دارد، انسان را به یاد مرگ می برد و این اساسی ترین فایده حضور در تشییع جنازه انسان مومن است.

امام جعفر صادق علیه السلام درباره اثر معنوی حضور در تشییع جنازه مومن می فرمایند:

أَوَّلُ مَا یُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ فِی قَبْرِهِ، أَنْ یُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَ جِنَازَتَه‏

اوّلین هدیه و تحفه مؤمن در قبرش این است که گناهان تشییع کنندگان جنازه ‏اش آمرزیده مى ‏شود.

متن و ترجمه کتاب شریف المؤمن؛ صفحه ۱۳۸.