به گزارش MARAGHEHEI.IR، مجتبی مظلومی مراغه ای در برنامه تلویزیونی گونش انتظاری که هر هفته جمعه از شبکه سهند سیمای آذربایجان شرقی پخش می شود، حضور یافت و در این برنامه شرکت کرد. به علت اینکه این برنامه از قبل ضبط می شود هنوز زمان پخش آن مشخص نیست.شبکه سهند,گونش انتظاری,
حضور در برنامه گونش انتظاری

به گزارش MARAGHEHEI.IR، مجتبی مظلومی مراغه ای در برنامه تلویزیونی گونش انتظاری که هر هفته جمعه از شبکه سهند سیمای آذربایجان شرقی پخش می شود، حضور یافت و در این برنامه شرکت کرد.

به علت اینکه این برنامه از قبل ضبط می شود هنوز زمان پخش آن مشخص نیست.

کلیدواژه ها: , ,