امیر المؤمنین (علیه السلام) یک وقتی درباره فاطمه زهرا (علیهاالسلام) فرمود یک بار این زن در طول دوران زناشویی مرا به خشم نیاورد، یک بار از دستور خرجت من امری من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا (علیهاالسلام) با آن عظمت و جلالت، در محیط خانه یک همسر است؛ یک زن است همان طور که اسلام می گوید. و در محیط علم یک دانشمند والاست. رهبر معظم انقلاب | بیانات در دیدار با جمعی از زنان ۱۳۷۱/۰۹/۲۵ایام فاطمیه,بانوی بی نشان,فاطمیه 1395,
حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) همسری نمونه

امیر المؤمنین (علیه السلام) یک وقتی درباره فاطمه زهرا (علیهاالسلام) فرمود یک بار این زن در طول دوران زناشویی مرا به خشم نیاورد، یک بار از دستور خرجت من امری من سرپیچی نکرد.

فاطمه زهرا (علیهاالسلام) با آن عظمت و جلالت، در محیط خانه یک همسر است؛ یک زن است همان طور که اسلام می گوید. و در محیط علم یک دانشمند والاست.

رهبر معظم انقلاب | بیانات در دیدار با جمعی از زنان ۱۳۷۱/۰۹/۲۵