ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند… حب الحسین یجمعنا,بلاغ,اربعین 97,اربعین حسینی,
حب الحسین یجمعنا (۹)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…