ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند… حب الحسین یجمعنا,اربعین حسینی,اربعین 97,بلاغ,
حب الحسین یجمعنا (۸)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…