ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند… حب الحسین یجمعنا,اربعین 97,بلاغ,اربعین حسینی,
حب الحسین یجمعنا (۶)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…