ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند… حب الحسین یجمعنا,اربعین 97,اربعین حسینی,بلاغ,
حب الحسین یجمعنا (۴)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…