ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…حب الحسین یجمعنا,اربعین 97,اربعین حسینی,بلاغ,
حب الحسین یجمعنا (۱)
ای دشمنان! بترسید حسین ما را متحد می کند…