آنانکه به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد هستند در اصل به دنبال تخریب دولت و جلوگیری از حرکت قطار سریع السیر دولت خدمتگذارهستند چرا هر از گاهی با نبود مستندات قوی ، دولت و یا یکی از خدمتگذاران ملت را به مجلس می کشید و با سوال و جواب های بیهوده وقت مملکت را می گیرید.سیدشمس الدین حسینی,وزیر اقتصاد,استیضاح وزیر,محمود احمدی نژاد,
جو سازی علیه وزرا، حرکت کُند قطار دولت

آنانکه به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد هستند در اصل به دنبال تخریب دولت و جلوگیری از حرکت قطار سریع السیر دولت خدمتگذارهستند چرا هر از گاهی با نبود مستندات قوی ، دولت و یا یکی از خدمتگذاران ملت را به مجلس می کشید و با سوال و جواب های بیهوده وقت مملکت را می گیرید.

ظاهراً در کمیسیون اصل ۹۰ نیز هیچ دلیل قانع کننده نبوده که برخی نمایندگان مخالف استیضاح وزیر پر تلاش اقتصاد بودند اگر در سیستم بانکی اختلاسی صورت پذیرفته تنها مقصر قضیه آقای حسینی نبوده است اگر امروز وزیر اقتصاد استیضاح شود قضیه اختلاس از میان نخواهد رفت بلکه مشکلی بر مشکلات دولت افزوده خواهد شد و استیضاح حسینی در این برهه از زمان مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه با سوال و جواب برخی موارد در تخلف اخیر بانکی که با سهل انگاری برخی افراد در بدنه وزارت اقتصاد صورت گرفته حل شدنی است.

در مسئله هدفمند شدن یارانه ها وزیر اقتصاد نقش به سزایی را اجرا کرد و ایشان پشتکار خود را در خدمت به مردم نشان داد نباید با هر مشکلی از حل آن شانه خالی کنیم و در پی آن باشیم که دولت را تخریب و از عملکرد خوب و خدمت به مردم باز داریم.

وزیر اقتصاد مردی خدمتگذار ، خستگی ناپذیر و توانمند در عرصه اقتصادی کشور و یکی از سالم ترین و صالح ترین وزرا در سه دهه اخیر است بی شک ایشان بار دیگر در سمت خود ابقاء خواهد شد.