در روزهای اخیر گروهک تروریستی جنایات جدیدی را مرتکب شده که قلب هر انسان دین دار و بی دین را جریحه دار می کند ، اقدام به سر بریدن ۲۱ شهروند مسیحی مصری در لیبی یکی از جدید ترین و بی سابقه ترین جنایات در جهان می باشد.گروهک تروریستی داعش,جنایات داعش,
جنایات روزهای اخیر داعش قلب هر انسانی را جریحه دار می کند

در روزهای اخیر گروهک تروریستی جنایات جدیدی را مرتکب شده که قلب هر انسان دین دار و بی دین را جریحه دار می کند ، اقدام به سر بریدن ۲۱ شهروند مسیحی مصری در لیبی یکی از جدید ترین و بی سابقه ترین جنایات در جهان می باشد.

این گروهک تروریستی اقدامات ضد بشری را با حمایت کشورهای غربی و به نا دین بین اسلام انجام می دهد ، باید دولت های اسلامی واکنش های قوی داشته باشند تا درس خوبی برای جنایت کاران اسلام نمای داعش باشد.

دین اسلام دین رافت و مهربانی هست نه دین سر بریدن افراد بی گناه ، تفاوتی ندارد که مسامان باشد یا نباشد ، حتی مسیحیان و سایر ادیان در دین محمدی از ارزش و منزلت خاصی برخوردار هستند و دین اسلام هیچ توصیه ای برای مقابله با سایر ادیان در حالی که ضرری به دین و دین داران مسلمان ندارد نکرده است.

کشورهای غربی که در انجام اعمال ضد انسانی به گروه موسوم به دولت عراق و شام کمک های تسلیحاتی و مالی می کنند باید بدانند ، جنایات هولناک این گروهک تروریستی عاقبت دامان آنان را خواهد گرفت.