جنایتی که در نیجریه علیه شیخ ابراهیم زکزاکی و شیعیان این کشور به وقوع پیوسته یک اتفاق ساده نیست ، بلکه یک جنایتی است که تعدادی افراد اسلام ستیز از سر آگاهی این اعمال شنیع را انجام داده اند.جنایت,شیخ زکزاکی,نیجریه,
جنایاتی که در نیجریه به وقوع پیوسته یک اتفاق ساده نیست

جنایتی که در نیجریه علیه شیخ ابراهیم زکزاکی و شیعیان این کشور به وقوع پیوسته یک اتفاق ساده نیست ، بلکه یک جنایتی است که تعدادی افراد اسلام ستیز از سر آگاهی این اعمال شنیع را انجام داده اند.

آنچه شیخ زکزاکی در نیجریه انجام داده است ، یک کار بزرگ انقلابی است ، با وقوع این حادثه جوامع اسلامی باید به خود بیایند و بیانه دهند و جلو چنین جنایات فجیح را بگیرند.

در شگفتم که چرا با وقوع جنایتی ساختگی در فرانسه مردمی عزادار شدند ، اما اکنون با کشتار شیعیان نیجریه این جنایات را حق مسلمین می دانند ، اکنون آنان کجایند که پیام دهند و ابراز تاسف کنند.

هر چند جامعه اسلامی نیازمند و منتظر صدور بیانیه کسی نیست ، جنایاتی که نسبت به دین اسلام می شود محکوم است و باید جوامع اسلامی عزای عمومی اعلام کنند.

چرا باید مسلمانان برای انجام عزاداری برای اهل بیت در چنین وضعیت اسف باری باشند و با سلاح به سوی مسلمانان بدون سلاح حمله شود ، سازمان کنفرانس اسلامی مسئول پیگیری جنایت بزرگ و هتک حرمت به مسلمین نیجریه است و باید پاسخگو باشد.

کلیدواژه ها: , , ,