جشن بزرگ زیر سایه خورشید با حضور خادمین حرم علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در روستای آهق برگزار می شود.سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ مراسم استقبال ساعت ۱۸:۳۰ در ورودی روستا جشن بزرگ زیر سایه خورشید ساعت ۲۱ همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء  
جشن بزرگ زیر سایه خورشید

جشن بزرگ زیر سایه خورشید با حضور خادمین حرم علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در روستای آهق برگزار می شود.

سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷

مراسم استقبال ساعت ۱۸:۳۰ در ورودی روستا

جشن بزرگ زیر سایه خورشید ساعت ۲۱ همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء