MARAGHEHEI.IR، به مناسبت آغاز ماه ذی الحجه 24 بسته حمایت معیشتی در روستای آهق توزیع شد. گروه جهادی شهدای آهق,بسته حمایتی,گروه جهادی,کمک به نیازمندان,
توزیع 24 بسته حمایت معیشتی همزمان با آغاز ماه ذی الحجه

MARAGHEHEI.IR، به مناسبت آغاز ماه ذی الحجه 24 بسته حمایت معیشتی در روستای آهق توزیع شد.

در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل در راستای حمایت از بخش آسیب پذیر جامعه، گروه جهادی شهدای آهق، همزمان با آغاز ماه ذی الحجه 24 بسته حمایت معیشتی تهیه و در بین این اقشار توزیع کرد.

برای تهیه این بسته ها مجموعاً مبلغ 36 میلیون ریال هزینه شده است، بسته های توزیعی در این مرحله شامل برنج، مرغ، روغن و ماکارونی بود.

پیش از این نیز گروه جهادی شهدای آهق در چندین مرحله از زمان شیوع ویروس کرونا، بسته های حمایت معیشتی و کمک نقدی توزیع کرده است.