پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند: اگر بندگان مى دانستند که در رمضان چه برکاتى هست، آرزو مى کردند که رمضان، یک سال باشد(۱)، اما این برکات چیست که انسانها با آگاهی از آن تمنای رمضان می کردند.  ۱. ماه میهمانی خدا ویژگی بارز ماه رمضان، میهمانی ب سر سفره خدا هست، حضرت آقا رسول الله (صلی الله علیه وآله) در تویف این ماه پر خیر و برکت می فرمایند: ماهى است که در آن به میهمانى خدا دعوت گشته اید و از اهل کرامت خدا قرار داده شده اید نفس هاى شما در آن، ستایش و خوابیدن شما، عبادت است. عمل شما در آن ماه…
تمنای رمضان

پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند: اگر بندگان مى دانستند که در رمضان چه برکاتى هست، آرزو مى کردند که رمضان، یک سال باشد(۱)، اما این برکات چیست که انسانها با آگاهی از آن تمنای رمضان می کردند.

 

۱. ماه میهمانی خدا

ویژگی بارز ماه رمضان، میهمانی ب سر سفره خدا هست، حضرت آقا رسول الله (صلی الله علیه وآله) در تویف این ماه پر خیر و برکت می فرمایند: ماهى است که در آن به میهمانى خدا دعوت گشته اید و از اهل کرامت خدا قرار داده شده اید نفس هاى شما در آن، ستایش و خوابیدن شما، عبادت است. عمل شما در آن ماه پذیرفته و دعاى شما برآورده است(۲).

۲. آزادی از آتش دوزخ

ماه رمضان، ماه آزادی است در روایات ائمه معصومین (علیه السلام) وارد شده است که در هر شب و روز ماه رمضان، ششصد آزاد شده از آتش دوزخ وجود دارد، در یک حدیث نورانی از امام علی نقی (علیه السلام) آمده است که: این ماهى (رمضان) است که اوّل آن رحمت، و وسطش مغفرت، و پایانش اجابت دعا و آزادى‏ از آتش‏ دوزخ‏ است(۳).

البته ماه رمضان هزاران برکت دارد که در این نوشتار به اختصار به مهمترین آن ویژگی ها اشاره شد.

پی نوشت:

۱. فضائل الأشهرالثلاثه؛ صفحه ۱۴۰، حدیث ١۵۱.

۲. روضه الواعظین؛ ترجمه مهدوى دامغانى، صفحه ۵۵۱.

۳. ترجمه من لا یحضره الفقیه، جلد ‏۲، صفحه ۴۱۷.